Käyttöohjeet

Kirjautuessasi sisään WebCreaten Hallintaosioon, näet sivun vasemmassa laidassa saatavilla olevat näkymät. Näkymien avulla pääset muokkaamaan sivuston eri asetuksia ja ulkoasua sekä käyttämään kuvakirjastoa ja tiedostopankkia. Voit lisätä kuvakirjastoon kuvia tietokoneeltasi ja tallentaa tiedostopankkiin varsinaisilla kotisivuillasi käytettäviä tiedostoja.

Esittelyvideot

Tässä on listattuna muutamia toimintoja ja niiden esittelyvideot.
Esittelyvideot vaativat toimiakseen Flash-laajennuksen jonka voit asentaa selaimeesi täällä.

Mikäli sinulla on ongelmia WebCreate hallintatyökalun kanssa ja nämä ohjeet eivät sitä ratkaise, katso Usein kysytyt kysymykset.

1 Sivuhallinta

1.1 Yleistä

Sivuhallinnassa voidaan muokata sivuston eri sivujen sisältöä, ulkoasua ja asetuksia. Sivuhallinnassa voidaan myös luoda ja muokata luonnoksia sekä muokata sivujen tyylejä.

Sivut näkyvät Sivuhallinnassa hakemistopuuna. Sivusisältö -kansion alla ovat kaikki sivuston sivut alisivuineen sekä luonnokset. Asetukset -linkin alta löytyvät yleiset asetukset sekä tyylien määrittelyt. Ne sivut, joilla on alisivuja, on merkitty -kuvakkeella. Kuvakkeen edessä on -merkki osoittamassa, että kansiota klikkaamalla saadaan alisivut esiin. Sivut jotka näkyvät Sivuhallinnassa , näkyvät myös varsinaisen sivuston navigoinnissa. Sivuja luotaessa tai sivun asetuksia muokatessa voidaan sivu piilottaa navigoinnista.

Sivun asetuksia pääsee muokkaamaan klikkaamalla sivun nimeä. Itse sivua pääsee muokkaamaan klikkaamalla sivun nimen perässä olevaa -kuvaketta. Luonnokset -kansion alla on käyttäjien tallentamat luonnossivut. Sivut eivät näy varsinaisella sivustolla, vaan ovat kehittelyä varten sijoitettu Luonnokset -kansioon, josta ne voidaan myöhemmin julkaista sivustolle. Hakemistopuun alapäässä on linkit Lisää sivu, Lisää luonnos ja Järjestä pääsivut. Lisäystoiminnot on merkitty -kuvakkeella ja järjestämistoiminto taas -kuvakkeella.

Huomaa! Kun viet hiiren otsikkoriveillä olevien -kuvien päälle, saat esiin keltaisen laatikon, jossa on lyhyet ohjeet kunkin otsikon alla olevista toiminnoista.


1.2 Sivun asetukset

Kun klikataan muokattavan sivun nimeä, päästään Sivun asetukset -sivulle. Toiminnot -otsikon alla olevista linkeistä voidaan lisätä sivulle alisivuja tai kopioida sivu Luonnokset -kansioon. Sivu voidaan myös poistaa tai painamalla Muokkaa sisältöä -linkkiä voidaan siirtyä muokkaamaan sivun sisältöä ja ulkoasua. Linkin perässä on maininta siitä, milloin sivua on viimeksi muokattu. Yleiset asetukset -otsikon alla voidaan muokata sivun nimeä ja määritellä, onko sivulla pääsivua. Pääsivu -pudotusvalikosta, valitaan sivu, jonka alisivuksi muokattavana oleva sivu halutaan. Jos valikosta valitaan kohta Ei mikään, sivusta tulee pääsivu, jolloin sille voidaan lisätä alisivuja. Myös alisivuille voidaan lisätä alisivuja jne. Yleisissä asetuksissa on kaksi valintalaatikkoa, joista voidaan valita, onko sivulla sisältö ja piilotetaanko sivu navigoinnista. Jos Sivulla on sisältö -valintalaatikosta poistetaan ruksi, poistetaan sivun koko sisältö, kun asetukset tallennetaan. Poistamisesta kysytään vielä varmistus ennen sisällön lopullista poistamista. Kun ruksi jätetään laittamatta sivun luontivaiheessa, sivu näkyy sivuston navigoinnissa mutta sillä ei ole sisältöä. Jos sivu piilotetaan navigoinnista, sivu ei ole enää linkkinä sivuston navigointipalkissa ja sivulle pääsee vain jollekin sivulle erikseen tehdyn linkin kautta.

Ajastus -otsikon alla voidaan asettaa ajankohta, jolloin sivu on näkyvissä. Käyttäjä voi valita haluaako hän sivun näkyvän aina vai asettaako hän sivulle jonkin ajankohdan, jonka jälkeen sivu on aina näkyvissä. Tällöin valitaan pudotusvalikoista se päivämäärä ja kellonaika, jonka jälkeen sivun halutaan näkyvän. Sivu voidaan myös ajastaa näkymään vain tietyllä aikavälillä. Tällöin sivu tulee näkyviin haluttuna aikana ja katoaa näkyvistä merkittynä aikana.

Jos muokattavana on jonkin pääsivun asetukset, on ikkunassa vielä Järjestä alisivut -toiminto. Kaikki sivun alisivut näkyvät listana ja niiden järjestystä voi muokata valitsemalla sivun listasta ja painamalla Ylös tai Alas -painiketta.

Kun asetuksia on muokattu, painetaan sivun alalaidassa olevaa Tallenna -painiketta, jotta uudet asetukset tulevat voimaan. Kun asetukset on tallennettu, sivun yläreunan ilmestyvä keltainen palkki kertoo sivun asetuksien onnistuneesta tallentamisesta.

1.2.1 Sivun sisällön muokkaus

Painettaessa hakemistopuussa olevan sivun nimen perässä olevaa -kuvaketta, päästään muokkaamaan kyseisen sivun sisältöä. Sivulla on editori, jonka painikkeiden avulla sivulle on helppo luoda sisältöä ja muokata sitä. Editorissa on monia tekstinkäsittelyohjelmista tuttuja painikkeita, joten editorin käyttö ei vaadi juurikaan uuden opettelua. Kun hiiri viedään kuvakkeen päälle, esiin tulee seliteteksi, joka kertoo mitä mikin painike tekee. Sivun sisältöä voidaan katsoa myös html-muodossa klikkaamalla HTML -painiketta. Painikkeen klikkaaminen avaa sivun sisällön erilliseen ikkunaan HTML -koodina. Koodia voi muokata ikkunassa ja muutokset tulevat voimaan klikkaamalla Päivitä -painiketta. Peruuta -painike sulkee ikkunan tekemättä muutoksia sivuun.

1.2.2 Alisivujen lisääminen

Klikattaessa Lisää alisivu -linkkiä käyttäjä ohjautuu Lisää sivu -näkymään, jossa Pääsivu -pudotusvalikkoon on valmiiksi asetettu sivu, jonka asetuksia ollaan muokkaamassa. Muutoin alisivun lisääminen tehdään kuten minkä tahansa sivun lisääminen sivustoon (ks. kappale 1.4).

1.2.3 Sivun kopioiminen luonnoksiin

Jos sivu halutaan kopioida Luonnokset -kansioon, voidaan se tehdä klikkaamalla Kopioi sivu luonnoksiin -linkkiä. Tällöin sivu lisätään luonnoksiin ja näytölle tulee näkymä Luonnokset -kansioista.

1.3 Luonnokset

Luonnoksiin voidaan tallentaa keskeneräiset sivut, joita halutaan vielä muokata ennen julkaisemista. Myös sellaiset sivut, jotka poistetaan sivustolta mutta niitä ei haluta hukata kokonaan voidaan tallentaa Luonnoksiin. Luonnokset -kansiossa sivut ovat valmiina muokattaviksi ja tarvittaessa julkaistaviksi.

Kun hakemistopuusta painetaan kohtaa Luonnokset, tulee hakemistopuuhun näkyviin tallennetut luonnossivut, joita symboloi -kuvake. Luonnoksen nimeä painamalla päästään Luonnoksen asetukset -sivulle. Sivulla voidaan muokata luonnoksen nimeä ja poistaa tai julkaista luonnos. Kun luonnos julkaistaan, se lisätään sivustolle haluttuun paikkaan tai jonkin olemassa olevan sivun päälle. Sijainti tai korvattava sivu valitaan pudotusvalikoista. Julkaistu sivu ei enää näy Luonnokset -kansiossa. Kun asetuksia on muokattu, painetaan sivun alalaidassa olevaa tallenna -painiketta, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.

Luonnosta pääsee muokkaamaan muokkaa sisältöä -linkistä tai klikkaamalla -kuvaketta hakemistopuusta. Luonnoksen muokkaamisessa käytetään samanlaista editoria, kuin sivujen sisällön muokkaamisessa (ks. kappale 1.2.1).


1.4 Sivusisällön toiminnot

Lisää sivu -toiminto löytyy hakemistopuun alapäästä ja se on merkitty -kuvakkeella. Toiminnon avulla lisätään uusi sivu sivustolle. Lisättäessä sivua määritellään sivun nimi, mahdollinen pääsivu ja tarvittaessa myös ajastetaan sivu (ks. kappale 1.2). Kun sivun tiedot on täytetty, painetaan Lisää -painiketta ja sivu päivittyy hakemistopuuhun.

Lisää luonnos -toiminnon avulla voidaan lisätä uusia luonnoksia Luonnokset -kansioon. Myös tämä toiminto on merkitty -kuvakkeella. Luonnosta lisättäessä määritellään luonnoksen nimi ja painetaan Lisää -painiketta, jolloin luonnos päivittyy luonnokset -kansioon. Luonnosta voi muokata kappaleessa 1.4 kuvatulla tavalla.

Järjestä pääsivut -toiminnon avulla voidaan muokata sitä, missä järjestyksessä pääsivut näkyvät hakemistopuussa. Tämä toimito näkyy hakemistopuussa -kuvakkeena. Valitsemalla halutun sivun listasta ja painamalla Ylös tai Alas -painiketta sivua saadaan liikutettua järjestyksessä ylös- tai alaspäin. Kun sivut ovat halutussa järjestyksessä, painetaan tallenna -painiketta ja uusi järjestys tulee voimaan. Peruuta -painiketta painamalla järjestys säilyy ennallaan.


1.5 Asetukset

Asetukset -kansion alta löytyvillä toiminnoilla voidaan muokata sivuston asetuksia. Yleiset -linkkiä painamalla päästään muokkaamaan sivuston yleisiä asetuksia. Käyttäjä voi muokata sivuston nimeä, hakusanoja ja kuvausta sekä lisätä sähköpostiosoitteen tai -osoitteita palautetta varten. Hakusanojen listaus ja kuvaus ovat internetin hakurobotteja varten, mutta enenevässä määrin robotit (esim. Google) eivät enää käytä tällaista hakusanalistausta. Asetukset tallennetaan painamalla Tallenna -painiketta sivun alalaidassa.

Tyylit -linkkiä painamalla päästään Muokkaa tyylejä -sivulle. Sivulla on tekstikenttä, johon voidaan määritellä sivuston tyyli. Tyylimäärittelyt tulee kirjoittaa CSS-kielellä. Tekstikentän sisältö on siis ulkoasultaan CSS-tyylitiedoston näköinen. Kun tyylejä on muokattu, voidaan muutokset tallentaa painamalla sivun alalaidassa olevaa Talleta -painiketta.

3 Kuvakirjasto

3.1 Yleistä

Kuvakirjastoon voidaan säilöä sivuilla käytettäviä kuvia ja flash-animaatioita. Kuvakirjaston kuvat ovat käytettävissä sivujen muokkauseditorissa Kuvaselain -painikkeen kautta. Sivuille voi kuitenkin lisätä kuvia myös Kuvakirjaston ulkopuolelta. Tällöin kuvat eivät siirry automaattisesti Kuvakirjastoon.

Huomaa! Kun viet hiiren otsikkoriveillä olevien -kuvien päälle, saat esiin keltaisen laatikon, jossa on lyhyet ohjeet kunkin otsikon alla olevista toiminnoista.

3.2 Selaa kuvakirjastoa

Kuvakirjaston sisältöä pääsee selaamaan painamalla Selaa kuvakirjastoa -linkkiä tai -kuvaketta. Kuvakirjastossa käyttäjä näkee jokaisesta kuvasta pienen esikatselukuvan ja kuvan tiedot (koska kuva on lisätty, kuvan nimi, tiedostokoko ja resoluutio). Kuvan vieressä on kolme painiketta. -painike, jota painamalla päästään muokkaamaan kuvan kokoa. Käyttäjä voi määritellä kuvan koon pikseleinä. Jos Säilytä alkuperäinen kuvasuhde -valintalaatikkoon laitetaan ruksi, voidaan muuttaa esim. kuvan leveys, jolloin korkeus määrittyy automaattisesti oikeassa suhteessa. Tallennus -valikossa voidaan valita tallennetaanko kuva uutena kuvana, vai korvataanko vanha kuva. -painikkeesta päästään leikkaamaan kuvaa. Haluttu kuva avautuu sivulle, jossa kuvaa voidaan rajata vetämällä punaista laatikkoa nurkista. Kun punaiset katkoviivat ovat halutulla alueella, valitaan Tallennus -valikosta tallennustapa samaan tapaan kuin kuvan kokoa muutettaessa. Muutokset astuvat voimaan painettaessa Leikkaa -painiketta. Jos ei haluta suorittaa leikkausta, painetaan Peruuta -painiketta. -painike, poistaa kyseisen kuvan Kuvakirjastosta.

3.3 Lisää kuvatiedosto

Kuvakirjastoon voidaan lisätä kuvia Lisää kuvatiedosto -linkkiä tai -painiketta painamalla. Kuva haetaan Browse -painikkeesta ja valinnan jälkeen kuvan polku/nimi näkyy painikkeen viereisessä tekstikentässä. Sivulla voidaan määritellä, muutetaanko kuvan kokoa ja mikä tällöin on kuvan maksimikoko.


4 Tiedostopankki

4.1 Yleistä

Tiedostopankkiin voidaan säilöä sivustolla käytettäviä tiedostoja. Tiedostoihin voi viitata suoraan sivuilta hyperlinkillä. Sivuille voi kuitenkin linkittää tiedostoja myös Tiedostopankin ulkopuolelta. Tällöin tiedostot eivät siirry automaattisesti Tiedostopankkiin.

Huomaa! Kun viet hiiren otsikkoriveillä olevien -kuvien päälle, saat esiin keltaisen laatikon, jossa on lyhyet ohjeet kunkin otsikon alla olevista toiminnoista.

4.2 Lisää tiedostoja

Tiedostopankkiin voidaan lisätä tiedostoja klikkaamalla Lisää tiedostoja -linnkiä. Voit valita lisättäväksi useita tiedostoja kerraallaan. Tiedosto haetaan Browse -painikkeesta ja valinnan jälkeen tiedoston polku/nimi näkyy painikkeen viereisessä tekstikentässä. Lähetä tiedostot -painiketta klikattaessa, tiedostot latautuvat Tiedostopankkiin, jolloin ne voi nähdä Tiedostolistauksessa.