Rekisteriseloste


Firmala Oy
Alasintie 3-7
90400 Oulu

Sähköposti: firmala@firmala.fi
www.firmala.fi

Pyydämme jättämään palautteet ja yhteydenotot palautelomakkeen avulla.

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Firmala Oy
Alasintie 3-7
90400 Oulu

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
Ville Ritola
Sähköposti: firmala@firmala.fi
Osoite:
Firmala Oy
Alasintie 3-7
90400 Oulu

4. Rekisterin nimi
www.firmala.fi asiakasrekisteri.

5. Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Rekisterissä ovat palveluun rekisteröityneet käyttäjät. Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Firmala Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen. 

6. Tietojen lähde
Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä tai päivittäessä tietoja www.firmala.fi -palveluun asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

7. Tietojen oikeellisuus
Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua omiin asiakastietoihinsa ja muokata niitä tarvittaessa.

8. Rekisterin tietosisältö
www.firmala.fi -palvelun asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakastiedot:
Etunimi
Sukunimi
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Yritys
GSM -numero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Käyttäjätunnus
Salasana
Viimeisin vierailu
Kotisuvujen maksu

9. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Sähköposti: firmala@firmala.fi

Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

10. Tietojen luovutus
Firmala Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Firmala Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
Softers Oy

11. Käsittelyn kesto 
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 

12. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

13. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

14. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.