Firmalan käyttöehdot


Firmala.fi verkkopalvelun (jatkossa Firmala) palveluita voivat käyttää suomalaiset yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt (jatkossa käyttäjä). Palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä.
Tässä sopimuksessa kuvataan käyttöehdot, joita käyttäjän katsotaan sitoutuneen noudattamaan rekisteröidyttyään Firmalaan. Firmala pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä käyttäjän rekisteröityminen.

***

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Firmalaa Suomen lakien, asetusten ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias. Mikäli alle 15-vuotias rekisteröityy palveluun, on hänen huoltajansa vastuullinen rekisteröinnistä ja palvelun käytöstä.

Rekisteröitymistietojen on oltava paikkansapitäviä. Tietojensa muuttuessa käyttäjän tulee päivittää muutokset Firmalaan.

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä henkilökohtaisesti, joten salasana tulee säilyttää huolella.

Firmala ei vastaa palveluissaan olevien kotisivujen sisällöistä. Käyttäjällä tulee olla käyttöoikeus Firmalassa julkaisemaansa aineistoon; kuviin, teksteihin ym. dokumentteihin.

Käyttäjä ei saa kopioida Firmalan lähdekoodia, tiedostoja tai grafiikkaa toisaalla käytettäväksi.

Mikäli käyttäjä rikkoo sopimuksen ehtoja, vastaa hän vahingoista henkilökohtaisesti. Väärinkäytöstapauksissa Firmala ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Firmalalla on esimerkiksi oikeus poistaa tai lukita käyttäjän kotisivut ilman erillistä ilmoitusta, mikäli niiltä löytyy laittomiksi tai hyvän tavan vastaisiksi todettuja aineistoja. Tällöin käyttäjän mahdollisesti maksamia maksuja ei palauteta.
 
***

Firmala tuottaa ja ylläpitää järjestelmää sopivaksi katsomallaan tavalla.

Rekisteröitynyt käyttäjä saa käyttöoikeuden valitsemaansa palveluun. Mikäli palvelu on maksullinen, astuu käyttöoikeus voimaan maksun onnistuneen suorittamisen jälkeen hinnaston mukaiseksi ajaksi. Palvelun käyttömaksut veloitetaan kunkin palvelukauden alussa.

Kunkin palvelun mahdollinen maksullisuus hintoineen selviää www.firmala.fi:stä.

Maksetuilla palveluilla ei ole peruuttamisoikeutta. Firmala pidättää itsellään oikeuden palvelun ja hintojen muutoksiin. Mahdollisista muutoksista palveluun tai hintoihin Firmala ilmoittaa etukäteen.

***

Firmala pyrkii pitämään palvelunsa keskeytymättä käytössä, poikkeuksena mahdollisten huoltotoimenpiteiden tai häiriöiden aiheuttamat katkokset. Firmala ei vastaa kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien toiminnasta, joten Firmala ei voi taata palvelun täydellistä toimivuutta.

Firmala ei vastaa järjestelmässään mahdollisesti esiintyvistä virheistä, muutoin kuin aloittamalla toimenpiteet havaitun virheen korjaamiseksi. Firmala ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisia käyttäjän lähettämiä tekstiviestejä, jotka eivät ole välittyneet perille vastaanottajan GSM-numeroon Firmalasta johtumattomista syistä kuten kolmansien osapuolien johdosta.

Firmala ei vastaa kotisivujen varmuuskopioinnista. Mahdollisissa laiterikoissa ym. teknisistä tai muista syistä aiheutuvissa ongelmatilanteissa Firmala ei ole velvollinen korvaamaan käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.  Käyttäjä vastaa itse sivujensa sisältöjen varmuuskopioinnista parhaaksi katsomallaan tavalla.

***

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Firmalan suostumusta. Firmala pidättää itselleen oikeuden siirtää tämän sopimuksen Firmalan palvelusta vastaavalle. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen, jolloin irtisanominen astuu voimaan välittömästi. Käyttäjän irtisanoessa palvelun, ei Firmala ole velvollinen palauttamaan maksettuja ylläpitomaksuja. Sama pätee Firmalan irtisanoessa sopimuksen, mikäli irtisanominen johtuu käyttäjän tekemästä väärinkäytöksestä tai sopimusrikkomuksesta. Alle 10 euron suuruisia maksuja ei palauteta käyttäjälle missään tilanteessa. Irtisanovan osapuolen tulee kuitenkin vastata sopimuksen päättymisen jälkeenkin niistä sitoumuksista, jotka hän on saattanut aikaan esimerkiksi julkaisemalla luvatonta aineistoa kotisivupalvelussa.

***

Firmala voi lähettää rekisteröityneelle käyttäjälle mainosviestejä, mikäli hän on rekisteröitymistiedoissaan antanut siihen luvan.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Firmalalla on oikeus muuttaa palvelunsa muotoa tai näitä ehtoja ilman käyttäjän erillistä suostumusta ilmoittamalla siitä palvelussaan. Käyttäjä hyväksyy muuttuneet ehdot jatkaessaan palvelun käyttämistä.

Mahdolliset erimielisyydet tai riitatapaukset, jotka eivät selviä neuvottelemalla, ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.